Röntgen, CBCT för dig i Göteborg

 
Kliniken jobbar enbart med digital röntgen. Det ger ökad strålhygien (minskad strålning) och kortare väntan på bilden, som man ser direkt på datorskärmen.

 

I januari 2013 installerar kliniken CBCT! Docent Agneta Lith arbetar som specialist i oral och maxillofacial radiologi på vår klinik.

CBCT, eller 3D-röntgen som det ofta kallas, är bland de mest avancerade tekniker som finns. Tekniken har en rad fördelar; bilderna tas extraoralt (utvändigt), den ger omfattande översikt av tänder och käkar samt avger mindre strålning än traditionell röntgen.

3D-röntgen sparar tid för både patient och tandläkare. I särskilda fall kan 3D-tomografi vara avgörande för en korrekt diagnos som vore omöjlig att ställa med vanliga röntgenbilder (tex. vid endodonti, smärtutredningar).

En och samma CBCT-maskin kan ta

• Tandbilder extraoralt ifrån
• Panoramabild (översiktsbild med bägge käkar, käkleder, tänder mm)
• Tomografi (skiktröntgen) av tand, del- eller helkäke

Med detta kan vi hjälpa till på ett högkvalitativt sätt, med ett personligt omhändertagande samt förkortad väntetid för såväl patient som behandlare!