Om oss

I våra trivsamma lokaler med modern utrustning arbetar
specialisttandläkare, allmäntandläkare, tandhygienist och
tandsköterskor tillsammans för att du ska ha en god munhälsa.

Möt våra talanger

På vår klinik jobbar olika specialister och sköterskor sida vid sida.
Varje person som har olika erfarenheter inom sina områden.
Läs mer om några av dem nedan.

Specialister

  Agneta Lith

  Specialist Röntgen
  Agneta Lith är docent och specialist i odontologisk radiologi. Hon är ledningsansvarig för den radiologiska verksamheten med CBCT (dental skiktröntgen) vid Brånemark Center. Agneta leder också licensierande utbildning i röntgen för tandläkare och tandsköterskor.

   Lennart Linnér

   Specialist i käkkirurgi
   Lennart Linner är specialist i käkkirurgi sedan 1983. Han har jobbat vid Halmstads käkkirurgiska klinik, Mölndals sjukhus, Leeds sjukhus och har varit verksam som privat käkkirurg i Schweiz. Lennart jobbar vid Brånemark Center sedan 2004.

    Behnam Malekzadeh

    Allmäntandläkare
    Behnam Malekzadeh är en allmäntandläkare. Han examinerades vid Göteborgs Universitet 2003. Han har lång erfarenhet av både implantat och tandburna ersättningar såsom kronor och broar. Hans speciella intresset är estetisk tandvård och skalfasader.

     Felicia Suska

     Läkare, Specialist i käkkirurgi, Docent
     Felicia Suska är specialist i käkkirurgi och legitimerad läkare. Hon tog specialistexamen och sin läkarexamen vid Göteborgs Universitet. Felicia började tidigt forska vid Institutionen för Biomaterialvetenskap, doktorerade 2004 och är docent i ämnet. Felicia har arbetad kliniskt med oral kirurgi sedan 2007. Hon arbetar idag heltid som kirurg på Brånemark Center.

      Johan Warfvinge

      Specialist Endodonti (rotfyllningar)
      Johan Warfvinge är specialist i endodonti och Odontologie Doktor. Är examinerad vid Odontologen, Göteborg både specialistexamen och doktorsexamen. Han har arbetat vid Endodonti kliniken på Odontologen, specialistkliniken Mölndals sjukhus och på Södra Älvsborgs sjukhus som specialist och handledare. Han har hållit kurser i Sverige och utomlands för allmäntandläkare och specialisttandläkare. Johan arbetar med moderna endodontiska tekniker. På fritiden är han licensierad seglingsledare.

       Sibel Bergenblock

       Specialist oral protetik
       Sibel Bergenblock är specialist i protetik och har varit kliniskt verksam inom ämnet sedan 2004. Hon tog tandläkarexamen 1998 vid Göteborgs Universitet och specialistexamen 2009 på Specialistkliniken för oral protetik Mölndals Sjukhus/SU samt Brånemarkkliniken Odontologen. Sibel utför protetiska rehabiliteringar såsom kronor och broar på tänder eller implantat, hela och partiella avtagbara proteser samt estetisk tandvård.

        

        Monica Mattson

        Tandhygienist
        Monica är tandhygienist på Brånemark Center. Monica ansvarar för uppföljningar av färdigbehandlade patienter och stödbehandling vid tandlossningssjukdomar.

         Avesta Haider

         Specialist i parodontologi
         Avesta Haider är specialist i parodontologi (tandlossning). Hon tog sin tandläkarexamen vid Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule i Aschen/ Tyskland. Strax efter examen flyttade hon till Sverige där hon arbetade först som allmäntandläkare, därefter specialiserade hon sig till parodontolog vid Odontologen, Göteborg. Avesta tar emot remisser för behandling av parodontit, periimplantära sjukdomar och mjukvävnadsregerationer (gingivala retraktioner).

         Tandsköterskor

          Annika Harari

          Tandsköterska
          Annika blev tandsköterska 1994 i Eskilstuna. Hon har jobbat inom privattandvården i över 20 år och har ett stort intresse för kirurgi.

           Christina Karlsson

           Operationstandsköterska
           Christina är operationstandsköterska och har arbetat med operationsassistans i mer än 30 år. Hon startade sin anställning hos Professor Brånemark 1997.

            Ann Andreasson Bojsjö

            oral diagnostik
            Ann är tandsköterska sedan 1975, med vidareutbildning till specialisttandsköterska i odontologisk radiologi. Arbetar under ledning av docent Agneta Lith, specialist i odontologisk radiologi

             Susanne Saxmo

             klinikkoordinator
             Susanne utbildade sig till tandsköterska på 80 talet i Stockholm. Hon jobbar på Brånemark Center sedan 2005. Susanne assisterar protetik och kirurgi. Hon är också klinikkoordinator.

              Camilla Ferngren

              Tandsköterska
              Camilla är tandsköterska som har arbetat både inom Folktandvården och inom privat tandvård i många år. Är intresserad av endodonti och protetik.

              Per-Ingvar Brånemark tillsammans med Gösta Larsson,

              första patienten som behandlats med implantat.

              • 1929

               Per-Ingvar Brånemark föds

               Brånemark är känd för att ha utvecklat ett koncept för att permanent förankra implantat.

              • 1989

               Brånemark Osseointegration Center (BOC) grundas

               på Carlanderska Sjukhuset, Göteborg

              • 2009

               Brånemark Center Göteborg flyttar till nya lokaler

               Chalmers Teknikpark/gamla Vasa sjukhus.

              • 2017

               Brånemark Center blir återigen Center för Oral Rehabilitering

              • 2018

               Brånemark Center är tillbaka i nätverket ABOC www.branemark.com

               som ska främja kvalitetssäkringarbete och kunskapsutbyte inom Oral Rehabilitering

              Historia

              Per-Ingvar Brånemark, föddes den 3 maj 1929 (MD, Tekn D h.c., OD h.c., professor emeritus i anatomi vid Göteborgs universitet). Professor Brånemark är känd för att ha utvecklat ett koncept för att permanent förankra implantat i käkarna men också på andra ställen i skelettet (sk osseointegrerade implantat).

              1989 grundades Brånemark Osseointegration Center (BOC) på Carlanderska Sjukhuset, Göteborg. Centrat har för syfte att vara en internationell plattform för patienter, kirurger,, tekniker och forskare. BOCs mål är bl a att utveckla, specialisera och rationalisera metoder för rekonstruktiv kirurgi, baserat på principen för osseointegration.

              Idag finns flertal BOC-associerade
              kliniker runtom i världen

              www.branemarkcenter.se

              Parallellt bedrevs utveckling och behandling inom det dentala fältet, vid Brånemark Center Göteborg. Sedan år 2000 ingår Lennart Linnér (specialist i käkkirurgi) i teamet, som år 2004 fick tillskott av Mats Wikström (klinikchef) och år 2006 av Tommy Walhammar (specialist i protetik).

              År 2009 flyttade Brånemark Center Göteborg till nuvarande, fräscha och centrala lokaler vid Chalmers Teknikpark/gamla Vasa sjukhus.

              Källa: Wikipedia, A Better Life, publikation för Brånemark Osseointegration Center

               

              Titan och osseointegration

              PROFESSOR PER- INGVAR BRÅNEMARK

              Med hjälp av vitalmikroskopi bedrev professor Per- Ingvar Brånemark basforskning om blodceller på 1950-talet i Lund. Han upptäckte då främst av en slump att benvävnad kunde osseointegrera med titan.

              Professor Brånemarks bygger på främst två principer:

              • När implantaten opereras in hanteras benvävnaden skonsamt så att bencellerna bibehåller sin vitalitet och inte skadas av för hög temperatur vid borrning och gängning.

              • Implantaten är gjorda av titan, ett vävnadsneutralt material som möjliggör för bencellerna att under läkningen efter operationen växa ihop med implantatytan.

              Dessa båda principer leder till att bencellerna så att säga bygger in implantaten så att de blir som en del av benvävnaden; de blir “osseointegrerade”, med en term som professor Brånemark myntat.

              Professor Brånemark visade 1950 hur implantat av titan som opereras in i benvävnad kan fås att växa fast utan mellanliggande bindväv.

              Professor Brånemark har sedan dess fått flertal utmärkelser.
              I maj 2010 invigdes i foajén till Academicum på Medicinarberget i Göteborg en permanent utställning om professor Per-Ingvar Brånemark och hur fenomenet osseointegration upptäcktes och utforskades.

              Den 9 maj 2011 kungjordes att professor Brånemark får europeiska patentverkets (EPO) pris, European Inventor Award, i klassen Lifetime achievement. I sin presentation av professor Brånemark beskriver EPO honom som “en banbrytande utvecklare av osseointegration, en numera vanligt förekommande medicinsk metod som går ut på att skapa en stabil övergång mellan titanimplantat och ben.” Priset betecknas som det mest prestigefyllda uppfinnarpriset i Europa och har delats ut sedan 2006.

              OSSEOINTEGRATION

              Osseointegration är den strukturella och funktionella bindning som uppstår mellan levande ben och ytan av ett lastbärande artificiellt implantat. Det är en egenskap som är unik för titan och har förbättrat implantattekniken för tandersättningar och för ersättning av benvävnad och leder i kroppen.

              Implantaten i käkarna fungerar som stöd för tandkronor och broar, medan implantaten på andra ställen i kroppen till exempel används för att förankra led- eller benproteser.

               

              TITAN

              Titan är ett metalliskt grundämne och det nionde vanligaste atomslaget i jordskorpan. Titan används i legeringar inom bland annat flyg- och rymdteknik. Titan används också som implantat i människokroppen, till exempel för att fästa tandproteser i käkben, eftersom benvävnad växer fast i titan och titan inte orsakar avstötning. Titan används också i smycken efterson det inte orsakar allergi.

              Titan, i form av titandioxid, används i vardagliga produkter t.ex. solkrämer, smink och målarfärger.
              Källa: Wikipedia

              Brånemark Center Göteborg använder endast beprövade och väldokumenterade implantat ifrån de stora aktörerna Dentsply, Nobel Biocare och Straumann. För mer information, se patientsidor under