Om oss

I våra trivsamma lokaler med modern utrustning arbetar
specialisttandläkare, allmäntandläkare, tandhygienist och
tandsköterskor tillsammans för att du ska ha en god munhälsa.

Möt våra talanger

På vår klinik jobbar olika specialister och sköterskor sida vid sida.
Varje person som har olika erfarenheter inom sina områden.
Läs mer om några av dem nedan.

Specialister

  Mats Wikström

  Allmäntandläkare
  Mats Wikström är allmäntandläkare med över 30 års erfarenhet inom området dentala implantat. Han gick sin första implantatutbildning hos professor Per-Ingvar Brånemark 1985. Därefter arbetade han ett flertal år som utbildningsansvarig i sin roll som regionchef för Nobel Pharma i Nordöstra USA. 1988-1993 arbetade Mats med både kirurgi och protetik på Specialisttandvården Bohuslandstinget. Sedan 2005 har Mats varit klinikchef på Brånemark Center.

   Per Ramberg

   Specialist Parodontologi
   Per Ramberg är specialist och docent i parodontologi (läran om tandlossningssjukdom). Han har arbetat som lärare på Odontologen med grundutbildning sedan 1980 och specialistutbildning sedan 1991. Han doktorerade 1995. Numera ägnar sig Per helt åt kliniskt arbete med behandling och förebyggande av inflammation runt tänder och implantat.

    Agneta Lith

    Specialist Röntgen
    Agneta Lith är docent och specialist i odontologisk radiologi. Hon är ledningsansvarig för den radiologiska verksamheten med CBCT (dental skiktröntgen) vid Brånemark Center. Agneta leder också licensierande utbildning i röntgen för tandläkare och tandsköterskor.

     Felicia Suska

     Läkare, Specialist i käkkirurgi, Docent
     Felicia Suska är specialist i käkkirurgi och legitimerad läkare. Hon tog specialistexamen och sin läkarexamen vid Göteborgs Universitet. Felicia började tidigt forska vid Institutionen för Biomaterialvetenskap, doktorerade 2004 och är docent i ämnet. Felicia har arbetad kliniskt med oral kirurgi sedan 2007. Hon arbetar idag heltid som kirurg på Brånemark Center.

      Lennart Linnér

      Specialist i käkkirurgi
      Lennart Linner är specialist i käkkirurgi sedan 1983. Han har jobbat vid Halmstads käkkirurgiska klinik, Mölndals sjukhus, Leeds sjukhus och har varit verksam som privat käkkirurg i Schweiz. Lennart jobbar vid Brånemark Center sedan 2004.

       Johan Warfvinge

       Specialist Endodonti (rotfyllningar)
       Johan Warfvinge är specialist i endodonti och Odontologie Doktor. Är examinerad vid Odontologen, Göteborg både specialistexamen och doktorsexamen. Han har arbetat vid Endodonti kliniken på Odontologen, specialistkliniken Mölndals sjukhus och på Södra Älvsborgs sjukhus som specialist och handledare. Han har hållit kurser i Sverige och utomlands för allmäntandläkare och specialisttandläkare. Johan arbetar med moderna endodontiska tekniker. På fritiden är han licensierad seglingsledare.

        Behnam Malekzadeh

        Allmäntandläkare
        Behnam Malekzadeh är en allmäntandläkare. Han examinerades vid Göteborgs Universitet 2003. Han har lång erfarenhet av både implantat och tandburna ersättningar såsom kronor och broar. Hans speciella intresset är estetisk tandvård och skalfasader.

         Sibel Bergenblock

         Specialist oral protetik
         Sibel Bergenblock är specialist i protetik och har varit kliniskt verksam inom ämnet sedan 2004. Hon tog tandläkarexamen 1998 vid Göteborgs Universitet och specialistexamen 2009 på Specialistkliniken för oral protetik Mölndals Sjukhus/SU samt Brånemarkkliniken Odontologen. Sibel utför protetiska rehabiliteringar såsom kronor och broar på tänder eller implantat, hela och partiella avtagbara proteser samt estetisk tandvård.

          

          Monica Mattson

          Tandhygienist
          Monica är tandhygienist på Brånemark Center. Monica ansvarar för uppföljningar av färdigbehandlade patienter och stödbehandling vid tandlossningssjukdomar.

           Avesta Haider

           Specialist i parodontologi
           Avesta Haider är specialist i parodontologi (tandlossning). Hon tog sin tandläkarexamen vid Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule i Aschen/ Tyskland. Strax efter examen flyttade hon till Sverige där hon arbetade först som allmäntandläkare, därefter specialiserade hon sig till parodontolog vid Odontologen, Göteborg. Avesta tar emot remisser för behandling av parodontit, periimplantära sjukdomar och mjukvävnadsregerationer (gingivala retraktioner).

           Tandsköterskor

            Annika Harari

            Tandsköterska
            Annika blev tandsköterska 1994 i Eskilstuna. Hon har jobbat inom privattandvården i över 20 år och har ett stort intresse för kirurgi.

             Christina Karlsson

             Operationstandsköterska
             Christina är operationstandsköterska och har arbetat med operationsassistans i mer än 30 år. Hon startade sin anställning hos Professor Brånemark 1997.

              Ann Andreasson Bojsjö

              oral diagnostik
              Ann är tandsköterska sedan 1975, med vidareutbildning till specialisttandsköterska i odontologisk radiologi. Arbetar under ledning av docent Agneta Lith, specialist i odontologisk radiologi

               Susanne Saxmo

               klinikkoordinator
               Susanne utbildade sig till tandsköterska på 80 talet i Stockholm. Hon jobbar på Brånemark Center sedan 2005. Susanne assisterar protetik och kirurgi. Hon är också klinikkoordinator.

                Camilla Ferngren

                Tandsköterska
                Camilla är tandsköterska som har arbetat både inom Folktandvården och inom privat tandvård i många år. Är intresserad av endodonti och protetik.

                Per-Ingvar Brånemark tillsammans med Gösta Larsson,

                första patienten som behandlats med implantat.

                • 1929

                 Per-Ingvar Brånemark föds

                 Brånemark är känd för att ha utvecklat ett koncept för att permanent förankra implantat.

                • 1989

                 Brånemark Osseointegration Center (BOC) grundas

                 på Carlanderska Sjukhuset, Göteborg

                • 2009

                 Brånemark Center Göteborg flyttar till nya lokaler

                 Chalmers Teknikpark/gamla Vasa sjukhus.

                • 2017

                 Brånemark Center blir återigen Center för Oral Rehabilitering

                • 2018

                 Brånemark Center är tillbaka i nätverket ABOC www.branemark.com

                 som ska främja kvalitetssäkringarbete och kunskapsutbyte inom Oral Rehabilitering

                Historia

                Per-Ingvar Brånemark, föddes den 3 maj 1929 (MD, Tekn D h.c., OD h.c., professor emeritus i anatomi vid Göteborgs universitet). Professor Brånemark är känd för att ha utvecklat ett koncept för att permanent förankra implantat i käkarna men också på andra ställen i skelettet (sk osseointegrerade implantat).

                1989 grundades Brånemark Osseointegration Center (BOC) på Carlanderska Sjukhuset, Göteborg. Centrat har för syfte att vara en internationell plattform för patienter, kirurger,, tekniker och forskare. BOCs mål är bl a att utveckla, specialisera och rationalisera metoder för rekonstruktiv kirurgi, baserat på principen för osseointegration.

                Idag finns flertal BOC-associerade
                kliniker runtom i världen

                www.branemarkcenter.se

                Parallellt bedrevs utveckling och behandling inom det dentala fältet, vid Brånemark Center Göteborg. Sedan år 2000 ingår Lennart Linnér (specialist i käkkirurgi) i teamet, som år 2004 fick tillskott av Mats Wikström (klinikchef) och år 2006 av Tommy Walhammar (specialist i protetik).

                År 2009 flyttade Brånemark Center Göteborg till nuvarande, fräscha och centrala lokaler vid Chalmers Teknikpark/gamla Vasa sjukhus.

                Källa: Wikipedia, A Better Life, publikation för Brånemark Osseointegration Center

                 

                Titan och osseointegration

                PROFESSOR PER- INGVAR BRÅNEMARK

                Med hjälp av vitalmikroskopi bedrev professor Per- Ingvar Brånemark basforskning om blodceller på 1950-talet i Lund. Han upptäckte då främst av en slump att benvävnad kunde osseointegrera med titan.

                Professor Brånemarks bygger på främst två principer:

                • När implantaten opereras in hanteras benvävnaden skonsamt så att bencellerna bibehåller sin vitalitet och inte skadas av för hög temperatur vid borrning och gängning.

                • Implantaten är gjorda av titan, ett vävnadsneutralt material som möjliggör för bencellerna att under läkningen efter operationen växa ihop med implantatytan.

                Dessa båda principer leder till att bencellerna så att säga bygger in implantaten så att de blir som en del av benvävnaden; de blir “osseointegrerade”, med en term som professor Brånemark myntat.

                Professor Brånemark visade 1950 hur implantat av titan som opereras in i benvävnad kan fås att växa fast utan mellanliggande bindväv.

                Professor Brånemark har sedan dess fått flertal utmärkelser.
                I maj 2010 invigdes i foajén till Academicum på Medicinarberget i Göteborg en permanent utställning om professor Per-Ingvar Brånemark och hur fenomenet osseointegration upptäcktes och utforskades.

                Den 9 maj 2011 kungjordes att professor Brånemark får europeiska patentverkets (EPO) pris, European Inventor Award, i klassen Lifetime achievement. I sin presentation av professor Brånemark beskriver EPO honom som “en banbrytande utvecklare av osseointegration, en numera vanligt förekommande medicinsk metod som går ut på att skapa en stabil övergång mellan titanimplantat och ben.” Priset betecknas som det mest prestigefyllda uppfinnarpriset i Europa och har delats ut sedan 2006.

                OSSEOINTEGRATION

                Osseointegration är den strukturella och funktionella bindning som uppstår mellan levande ben och ytan av ett lastbärande artificiellt implantat. Det är en egenskap som är unik för titan och har förbättrat implantattekniken för tandersättningar och för ersättning av benvävnad och leder i kroppen.

                Implantaten i käkarna fungerar som stöd för tandkronor och broar, medan implantaten på andra ställen i kroppen till exempel används för att förankra led- eller benproteser.

                 

                TITAN

                Titan är ett metalliskt grundämne och det nionde vanligaste atomslaget i jordskorpan. Titan används i legeringar inom bland annat flyg- och rymdteknik. Titan används också som implantat i människokroppen, till exempel för att fästa tandproteser i käkben, eftersom benvävnad växer fast i titan och titan inte orsakar avstötning. Titan används också i smycken efterson det inte orsakar allergi.

                Titan, i form av titandioxid, används i vardagliga produkter t.ex. solkrämer, smink och målarfärger.
                Källa: Wikipedia

                Brånemark Center Göteborg använder endast beprövade och väldokumenterade implantat ifrån de stora aktörerna Dentsply, Nobel Biocare och Straumann. För mer information, se patientsidor under