TANDKÖTTSINFLAMMATION heter på fackspråk gingivit och orsakas av plack eller bakteriebeläggningar.

TANDLOSSNING eller parodontit betyder inflammation i tändernas stödjevävnader. Det är en tandsjukdom som inte angriper själva tänderna utan deras fäste i käkarna. Även tänder som i sig är hela och friska kan därför drabbas av sjukdomen. Får sjukdomen fortgå tillräckligt länge angrips tändernas fäste allt djupare och tänderna börjar till slut bli lösa och kan lossna. Därav namnet TANDLOSSNINGSSJUKDOM.

 

Kan man nu göra något åt denna tandsjukdom?

Man vet att gingivit kan förebyggas och behandlas. Man vet också att parodontit i regel kan förebyggas och behandlas med gott resultat. Eftersom sjukdomen orsakas av bakterier riktar sig de bekämpande åtgärderna mot dessa. Man måste avlägsna bakteriebeläggningarna från tänder och tandkött. Hemvården understöds av den KLINISKA BEHANDLINGEN.

Tandläkare och tandhygienist avlägsnar tandsten och rengör tandytorna. Till den kliniska behandlingen hör också individ anpassade kontroller.