Värk
När bedövningen släpper kan det värka. Använd den värktablett vi
rekommenderat/skrivit recept på. Värk upp till 3 dagar är normalt.
Svullnad
Några timmar efter operationen kan man få en svullnad, detta är
normalt. Svullnaden går ner inom en vecka. Påverkar svullnaden
din sväljning/andning ska du höra av dig.
Blödning
Bit på en kompress i 10-15 minuter för att få stopp på eventuell
blödning. Upprepa proceduren vid fortsatt blödning. Har inte
blödning avstannat efter 1 timme bör du höra av dig till oss.
Munhygien
Borsta tänderna som vanligt, försök undvik operationsområdet.
Sköljs med antibakteriell munskölj 2-3 gånger dagligen i 7 dagar.
Mat och dryck
Undvik mat/dryck närmaste 2 timmarna