Målet med endodontisk behandling är att bevara en tand som
annars riskerar att behöva tas bort. Lyckandefrekvens ligger mellan
90-95%. Vid behandling med de enligt vetenskapen bästa
metoderna kan inga garantier lämnas för att det senare kan krävas
kompletterande behandling. Rotbehandling kan antingen utföras
genom tandens krona eller som ett kirurgiskt ingrepp. Tandens
komplicerade rotkanalssystem och/eller mot behandlingen
resistenta bakterier kan försvåra behandlingen.
Även om tanden är symtomfri innan behandlingen kan efterbesvär i
form av svullnad och värk uppkomma upp till en vecka. Receptfria
värktabletter kan med fördel användas vid behov.
Symtom från rotfyllda tänder kan kvarstå som inte är orsakade av
en infektion utan kan vara relaterad till en påverkan på
nervfunktionen i anslutning till tanden.
Med vänlig hälsning

BCG teamet