Hur kan vi hjälpa till?

Vi är ett erfaret specialistteam som även bedriver kurs och utbildningsverksamhet.
Som behandlare är du välkommen att remittera din patient för
del av eller hel behandling. Du är även välkommen att kontakta
oss för att hälsa på, auskultera eller höra av dig för en konsultation.

Kurser och föreläsningar

BCG-Dagen 2023

Kära kollegor

Välkomna till en heldag med inspirerande föreläsningar. vi får ta del av klinisk erfarenhet, handfasta råd och vetenskap från välrenommerade föreläsare. I mellanakten finns möjlighet att besöka våra utställare för senaste nytt inom implantologin.

Varmt välkomna!
BCG-teamet

Fredagen 3 februari 0800 – 1500

Göteborgs Tandläkare -Sällskap Erik Dahlbergsgatan 9

990kr
Bg konto 5244-7844
Märk talongen med namn och klinik PTJ och FTV anställda var god ange kostnadsställe nummer.

kontakt@branemarkcenter.se 031-7782560
OSA senast 13:e januariPROGRAM

0800 Registrering & Utställning

0830 Välkomna!
0900 Ridge preservation

Dagnelid Marcus, Specialist i oral protetik

0950 Guidad kirurgi i den kliniska vardagen

Qvarnström Mathilda, Leg tandläkare

1040 Kaffe & Utställning

1120 Dagens inspirationsföreläsning

1200 Lunch & Utställning

1300 Implantatprotetik ur parodontologens perspektiv

Örnhall-Britse Anna, Specialist i parodontologi

1350 Benregenerationsmetoder inför implantatbehandling

Abrahamsson Peter, Specialist i käkkirurgi 1500 Avslut

 


 

BCG-Dagen 2020

Bästa kollegor, 2020 års BCG-dag innehåller traditionsenligt kliniskt erfarna föreläsare som berör vardagsklinikens utmaningar och glädjeämnen. Utvecklande möjligheter såväl kliniska som digitala kommer också att presenteras. Vikten av en ”mun-frisk” patient före rekonstruktiv behandlingsstart samt fokus på entandsluckan med spännvidd från enklaste till svåraste utmaning kommer att belysas och diskuteras. Avslutningsvis serveras vi utvecklingspsykologi baserat på predisponering, förhållande relation och metod där allt kan appliceras på såväl vardags som arbetsliv.

Varmt välkomna!
BCG-teamet

 


 

Datum: Fredagen den 31 januari

Tid:
Kl 08.00 – 16.30

Plats:
Göteborgs Tandläkare-Sällskap, GTS, Erik Dahlbergsgatan 9

Kursavgift:
Tandläkare och tandtekniker 990 kr/övriga 650 kr
Att sättas in på bankgiro 5244-7844. Märk talongen med alla namn, klinik samt antal tdl/övriga.

Anmälan:
E-post: kontakt@branemarkcenter.se

Telefon:
031-778 25 60


Senast fredagen den 24 januari.
Ptj och Ftv anställda ska ange kostnadsställenummer. Begränsat antal platser.

 PROGRAM

8.00
Registrering, frukost & utställning

8.30
Välkommen

Mats Wikström

8.45
Presentation av nya specialister på Brånemark Center.

Felicia Suska

9.15
Behandling av parodontit och peri-implantära sjukdomar.

State of the art Avesta Haider, spec i paradontologi, BCG

10.15
Kaffe & Utställning

10.45
Säker väg till den optimala implantatkronan. The Karlskrona Concept.

Per Carlson, Ö tandl. spec. Oral Protetik, Karlskrona

12.15
Lunch & Utställning

13.30
Begränsningar och möjligheter med Digitala verktyg

Akke Kumlien, Leg Tandl, Odont Mag,
VD för Södertandläkarna AB, Stockholm

15.00
Frågor & diskussion

15.15
Kaffe

15.30
Varför mår vi bra av att tänka snabbt och långsamt?

Karin Lega, Leg psykolog

 


 

Kurs 4 april 2019

Perforation och filfraktur i endodonti.
Behandling och prognos.

Kurs med Fahimeh Farahmand, Specialist Endodonti

Plats : GTS Göteborgstandläkar-sällskap

Erik Dahlbergsgsatan 9


Anmälan sker till Brånemark Center Göteborg
kontakt@branemarkcenter.se senast den 28 mars 2019.

 

Program:

17.30      Kaffe och smörgås

18.00     Perforation och filfraktur i endodonti. Behandling och prognos.

18.45       Frågor och diskussion

 

Föreläsare:

Fahimeh Farahmand, Specialist Endodonti

 

Kostnad:

500 inkl moms

att betala till bankgiro: 5244-7844

märk med ditt namn

 

Välkomna!

 


Nyheter

CBCT!

Du kan remittera dina patienter för panorama och/eller tomografi av del- eller helkäke!

Kliniken och personalen är certifierad enligt SSMs (Strålskyddsmyndighetens) normer. Samtliga bilder granskas av specialist i radiologi, som även skriver ett utlåtande till dig. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi sätter alltid patienten i centrum och strävar efter att på bästa möjliga sätt tillgodose patientens behov och bemöta dem på ett sätt som gör att ni med tillförsikt remitterar dem till oss. Efter att vi erhållit remissen från er ser vi alltid till att patienten kontaktas av oss inom en vecka. Samtliga patienter får en behandlingsplan med alternativ samt skriftligt kostnadsförslag. Efter utförd behandling sänder vi er ett skriftligt remissvar.

Som behandlare är du välkommen att remittera din patient för del av eller hel behandling.
Du är även välkommen att kontakta oss för att hälsa på,
auskultera eller höra av dig för en konsultation.