Hur kan vi hjälpa till?

Vi är ett erfaret specialistteam som även bedriver kurs och utbildningsverksamhet.
Som behandlare är du välkommen att remittera din patient för
del av eller hel behandling. Du är även välkommen att kontakta
oss för att hälsa på, auskultera eller höra av dig för en konsultation.

Kurser och föreläsningar

BCG-Dagen 2019

2019 års BCG-dag innehåller traditionsenligt kliniskt erfarna föreläsare som berör vardagsklinikens utmaningar och glädjeämnen. Utvecklande möjligheter såväl kliniska som digitala kommer också att presenteras. Dessutom kommer vi att få ta del av ergonomisk forskning och optikutveckling, som befrämjar vår arbetsställning. Vi kommer också att presentera färsk nyheter från BCG.

 


 

Datum Fredagen den 1 februari

Tid Kl 08.00– 16.00

Plats Göteborgs Tandläkare-Sällskap, GTS, Erik Dahlbergsgatan 9

Kursavgift Tandläkare och tandtekniker 990 kr/övriga 650 kr.
Att sättas in på bankgiro 5244-7844
Märk talongen med alla namn, klinik samt antal tdl/övriga

Anmälan
E-post:
 kontakt@branemarkcenter.se
Telefon: 031-778 25 60

Senast fredagen den 25 januari

Ptj och Ftv anställda ska ange kostnadsställenummer
Begränsat antal platser

 


 

Progam

8.00 Registrering, frukost & utställning

8.30 Välkommen

Mats Wikström

8.45 Nyheter på BCG

Felicia Suska

9.00 Förstorad och vinklande optik – arbetsställning?

Agneta Lindegård Andersson, docent

9.45 Hur tidigt kan vi belasta våra implantat?

Lars Sennerby, professor

10.30 Kaffe & utställning

11.00 MySimplant som digitalt planeringsverktyg

Peter Abrahamsson, specialist käkkirurgi

11.45 Frågor och diskussion

12.00 Lunch & utställning

13.30 Oral Estetik 2.0

Melvin Sohrabi, specialist oral protetik

14.30 Kaffe

15.00 ”Bite it”

Behnam Malekzadeh, tandläkare

15.45 Frågor och diskussion

16.00 Avslutning & mingel

Kurs 4 april 2019

Perforation och filfraktur i endodonti.
Behandling och prognos.

Kurs med Fahimeh Farahmand, Specialist Endodonti

Plats : GTS Göteborgstandläkar-sällskap

Erik Dahlbergsgsatan 9


Anmälan sker till Brånemark Center Göteborg
kontakt@branemarkcenter.se senast den 28 mars 2019.

 

Program:

17.30      Kaffe och smörgås

18.00     Perforation och filfraktur i endodonti. Behandling och prognos.

18.45       Frågor och diskussion

 

Föreläsare:

Fahimeh Farahmand, Specialist Endodonti

 

Kostnad:

500 inkl moms

att betala till bankgiro: 5244-7844

märk med ditt namn

 

Välkomna!

 


Nyheter

CBCT!

Du kan remittera dina patienter för panorama och/eller tomografi av del- eller helkäke!

Kliniken och personalen är certifierad enligt SSMs (Strålskyddsmyndighetens) normer. Samtliga bilder granskas av specialist i radiologi, som även skriver ett utlåtande till dig. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi sätter alltid patienten i centrum och strävar efter att på bästa möjliga sätt tillgodose patientens behov och bemöta dem på ett sätt som gör att ni med tillförsikt remitterar dem till oss. Efter att vi erhållit remissen från er ser vi alltid till att patienten kontaktas av oss inom en vecka. Samtliga patienter får en behandlingsplan med alternativ samt skriftligt kostnadsförslag. Efter utförd behandling sänder vi er ett skriftligt remissvar.

Som behandlare är du välkommen att remittera din patient för del av eller hel behandling.
Du är även välkommen att kontakta oss för att hälsa på,
auskultera eller höra av dig för en konsultation.