Specialisttandvård
med patienten i fokus

Vi utför en rad olika behandlingar som du kan läsa mer om nedan.

I decennier har Brånemark Center hjälpt patienter med oral handikapp till ett bättre liv. Unikt för Brånemark Center har alltid varit samarbetet mellan våra specialister vad gäller helhetsbehandling av en patient.

I dag tillhandahåller vi följande specialister som diagnostiserar och behandlar:

Käkkirurg – tandimplantat, avlägsnande av visdomständer, komplicerade tandextraktioner, operationer relaterade till bihålan, slemhinneförändringar mm

Parodontolog – tandlossningssjukdomar, rekonstruktiv behandling, infektioner runt tandimplantat, estetiska korrigeringar av slemhinnan mm

Protetiker – bettrehabilitering, tandproteser, estetiska tandersättningar, tandkronor, skalfasade mm

Endodontist – rotbehandlingar, kirurgisk behandling av infekterade tänder, smärtutredningar mm

Radiolog – diagnostisering av sjukdomar mha olika röntgenologiska metoder, bl a med skikt och panoramaröntgen m.m.

Våra behandlingar

Vi utför en rad olika behandlingar som du kan läsa mer om. Där finns information om behandlingen, hur den går till, hur du kan förbereda dig och vad som finns att tänka på efter att behandlingen är utförd.

Finansiering

Kliniken är ansluten och uppkopplad mot Försäkringskassan. Detta för att du direkt ska få rätt andel tandvårdsstöd.

Stödbehandling efter installation av implantat

Information till patienter

Titanimplantat började opereras in redan 1965 sedan Per-Ingvar Brånemark gjorde sin upptäckt på 50 talet att implantat läker in i benvävnad. Titanimplantat är idag en vanlig och säker behandling men det kan förekomma problem.

Anledningen till det kan vara olika, för lite ben vid installation, ofördelaktig påbitning, dålig munhygien, felaktig utformad implantatkrona/implantatprotes, det allmäna hälsotillståndet.

Eftersom implantat har använts i många år har forskare lärt sig en del om hur man ska förekomma och behandla eventuella problem som kan uppstå. Inflammation runt implantat som sitter i både mjukvävnad och ben kallas för periimplantit. Om inflammationen sitter i bara mjukvävnaden kallas den för mukosit. Forskningen har visat att tidig upptäckt av inflammation och tidigt insatta åtgärder kan förhindra utvecklingen av periimplantiter och förlänga livet på titanförankrade tänder.

Därför har vi, specialister på Brånemark Center, utvecklat en stödbehandling för de patienter som väljer att utföra hela implantat behandlingen (implantat operation och implantatburna kronan/protesen) hos oss! Stödbehandlingen är ett individuellt anpassat program och påbörjas redan tre månader efter kron/protesinsättningen. Beroende på Dina förutsättningar kommer Du som patient att träffa allmän tandläkare, tandhygienist, specialist i parodontologi.

Målsättningen är att fånga upp eventuella problem tidigt för att du ska behålla din mun och dina implantat friska livet ut.

Finansiering

Försäkringskassan

Kliniken är ansluten och uppkopplad mot Försäkringskassan. Detta för att du direkt ska få rätt andel tandvårdsstöd. Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd.
Hur stort tandvårdsbidraget är beror på hur gammal du är.
Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år. Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar din berättigade ersättning direkt till din tandläkare.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för

50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor. 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor. Referenspriset är det pris som Försäkringskassan beräknar rabatten på. Den verkliga kostnaden varierar från klinik till klinik.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

Läs mer om tandvårdsstöd på Försäkringskassan

Delbetala med Medicalfinance

Hos oss kan du delbetala via  Medical Finance. Läs mer på medicalfinance.nu eller kontakta oss.