Endodonti för dig i Göteborg

Endodonti (läran om rotbehandlingar) är en specialitet inom tandvård som syftar till att diagnostisera, förebygga och behandla infektions- och smärttillstånd i tänder (pulpan) och dess omgivande vävnader (bl.a. käkben).

Kariesangrepp, trauma, sprickor och djupa lagningar kan orsaka inflammation i tandpulpa, genom bland annat bakterieläckage. Om pulpan förlorar sin vitalitet (dör), kan bakterieväxt leda till inflammation i käkbenet.

Rotfyllning är en behandling man kan överväga för att behandla tänder med inflammation i pulpan eller käkbenet. Detta som alternativ till tandborttagning.

De tänder som redan är rotfyllda och har ett stift, eller om man av någon anledning inte kan nå rotkanalen, behandlar man genom rotspetsoperation (apikalkirurgi).

Rotkanalsanatomi är mycket varierande från individ till individ och många gånger är det ett komplicerat system. För att kunna behandla komplicerade fall behövs mikroskop. Vår endodontist arbetar med mikroskop när hon utför sina behandlingar.

Hon tar emot remisser för all endodontisk behandling: ortograd rotfyllning, revisionsbehandlingar, retrograd rotfyllning/apikalkirugi, stiftborttagning och behandling av resorptioner. Även smärtutredningar ingår i specialiten och vi tar emot remisser för det.