Behandling av
tandlossningssjukdomar för dig i Göteborg

Vad är tandlossning? 

Tandlossning eller parodontit är ett sjukdomstillstånd som orsakas av bakterier och kännetecknas av inflammation i tandens omgivande vävnad. Obehandlad, förlorar tanden så småningom sitt fäste i käkbenet och tanden kan i det långa loppet förloras helt. Parodontit har i de flesta fall ett långsamt förlopp och är smärtfri. Därför kan det vara svårt för dig att se tidiga tecken på sjukdom om du inte regelbundet besöker din tandläkare eller tandhygienist.

 

Hur diagnostiseras parodontit?

För att fastställa om du har parodontit behöver din tandläkare/tandhygienist utföra en klinisk undersökning för att mäta djupet på tandköttsfickor. Fickor som blöder tyder på en befintlig inflammation, är fickor djupare än 4mm misstänks även benförlust. Benförlust identifieras lättast med hjälp av röntgenbild(er).

 

Hur behandlas parodontit?

Det är viktigt att känna till att parodontit som är en bakteriell infektionssjukdom inte kan botas med antibiotika eller antiseptiska medel.

Behandlingen siktar på att avlägsna bakteriebeläggningar mekaniskt från tandytan.

Initialt sker detta ofta på ett icke –kirurgiskt sätt. Din tandläkare/tandhygienist använder sig av speciella instrument. I mer komplicerade fall kan det behövas att utföra kirurgiska behandlingar, vilket vanligtvis utförs av en specialist inom parodontologi. Oberoende av om en icke -kirurgisk eller kirurgisk behandling planeras är en optimal munhygien A och O.

 

 

Vad är peri-implantit?

Peri-implantit är jämförbar med parodontit.  

D.v.s inflammationen är lokaliserad i vävnaden runt implantatet istället för runt tanden. I både fallen är det huvudsakligen bakteriebeläggningar som utlöser inflammationsprocessen vilket sedan leder till benförlust. Studier visar dock att benförlust runt implantat sker betydligt snabbare än runt naturliga tänder.

 

 

Blottade tandhalsar (gingival retraktion)

Med gingival retraktion menas att tandens rotyta, som vanligtvis är täckt av tandkött, är blottad. Det finns flera orsaker till varför denna fenomen uppkommer och ofta kan det vara en kombination av faktorer enligt nedan:

 

  • anatomiska faktorer
  • fysiologiska faktorer (efter tandreglering)
  • patologiska faktorer (tandköttsinflammation)
  • traumatiska faktorer  (tandborstskador, snus)

 

Behandling

Det första steget av behandlingen består av att kartlägga anledningen till att tandens rotyta är blottad och sedan avhjälpa felet (tex korrigera tandborsttekniken, etablera god munhygien etc.).  För att täcka den blottade rotytan är det möjligt att förflytta tandköttet kirurgiskt. Ibland kan detta även kräva förflyttning av ben eller tandkött som man lånar från ett annat ställe i munnen, exempelvis från gommen. Idag finns det olika material som ersätter ben eller mjukvävnad som man kan använda istället för att låna eget. Fråga din tandläkare eller din kirurg!

 

Tandlossning går att stoppa-om den behandlas i tid!