Bästa kollegor, 2020 års BCG-dag innehåller traditionsenligt kliniskt erfarna föreläsare som berör vardagsklinikens utmaningar och glädjeämnen. Utvecklande möjligheter såväl kliniska som digitala kommer också att presenteras. Vikten av en ”mun-frisk” patient före rekonstruktiv behandlingsstart samt fokus på entandsluckan med spännvidd från enklaste till svåraste utmaning kommer att belysas och diskuteras. Avslutningsvis serveras vi utvecklingspsykologi baserat på predisponering, förhållande relation och metod där allt kan appliceras på såväl vardags som arbetsliv.

Varmt välkomna!
BCG-teamet

 


 

Datum: Fredagen den 31 januari

Tid:
Kl 08.00 – 16.30

Plats:
Göteborgs Tandläkare-Sällskap, GTS, Erik Dahlbergsgatan 9

Kursavgift:
Tandläkare och tandtekniker 990 kr/övriga 650 kr
Att sättas in på bankgiro 5244-7844. Märk talongen med alla namn, klinik samt antal tdl/övriga.

Anmälan:
E-post: kontakt@branemarkcenter.se

Telefon:
031-778 25 60


Senast fredagen den 24 januari.
Ptj och Ftv anställda ska ange kostnadsställenummer. Begränsat antal platser.

 

PROGRAM

8.00
Registrering, frukost & utställning

8.30
Välkommen

Mats Wikström

8.45
Presentation av nya specialister på Brånemark Center.

Felicia Suska

9.15
Behandling av parodontit och peri-implantära sjukdomar.

State of the art Avesta Haider, spec i paradontologi, BCG

10.15
Kaffe & Utställning

10.45
Säker väg till den optimala implantatkronan. The Karlskrona Concept.

Per Carlson, Ö tandl. spec. Oral Protetik, Karlskrona

12.15
Lunch & Utställning

13.30
Begränsningar och möjligheter med Digitala verktyg

Akke Kumlien, Leg Tandl, Odont Mag,
VD för Södertandläkarna AB, Stockholm

15.00
Frågor & diskussion

15.15
Kaffe

15.30
Varför mår vi bra av att tänka snabbt och långsamt?

Karin Lega, Leg psykolog


Leave Comment


Your Name *
Your Email *
Your Website
Comment *