juli 26, 2018

3D-röntgen/ CBCT!

Du kan remittera dina patienter för panorama och/eller tomografi av del- eller helkäke!

Kliniken och personalen är certifierad enligt SSMs (Strålskyddsmyndighetens) normer. Samtliga bilder granskas av specialist i radiologi, som även skriver ett utlåtande till dig. Kontakta oss så berättar vi mer! Vi sätter alltid patienten i centrum och strävar efter att på bästa möjliga sätt tillgodose patientens behov och bemöta dem på ett sätt som gör att ni med tillförsikt remitterar dem till oss. Efter att vi erhållit remissen från er ser vi alltid till att patienten kontaktas av oss inom en vecka. Samtliga patienter får en behandlingsplan med alternativ samt skriftligt kostnadsförslag. Efter utförd behandling sänder vi er ett skriftligt remissvar.