Specialisttandvård
med patienten i fokus

Vi utför en rad olika behandlingar som du kan läsa mer om nedan.

Våra behandlingar

Vi utför en rad olika behandlingar som du kan läsa mer om. Där finns information om behandlingen, hur den går till, hur du kan förbereda dig och vad som finns att tänka på efter att behandlingen är utförd.

Finansiering

Kliniken är ansluten och uppkopplad mot Försäkringskassan. Detta för att du direkt ska få rätt andel tandvårdsstöd.

Behandlingar

Specialisttandvård i Göteborg | Brånemark Center

Vi bedriver också allmäntandvård med en bred verksamhet. Efter en undersökning får du information om din nuvarande situation i munnen. Därefter går vi igenom en behandlingsplan tillsammans med dig. Behandlingsplanen innehåller terapiplan, prognos och ett kostnadsförslag.

Vårt mål är en god munhälsa
och att du ska känna dig väl omhändertagen!

Välkommen!

Skalfasader

Om en tand har en missprydande form eller färg, kan tandytan täckas med ett tunt skal av keramik. Först görs en minimal slipning av tanden, därefter framställer tandteknikern en fasad i önskad färg och form.

Tandkrona

Ibland är en tand så trasig att en fyllning inte blir tillräckligt hållbar. Då görs istället en krona, antingen i tandfärgad keramik/ komposit eller med  ett inre skal av metall. Färg och form på kronan anpassas individuellt för ett så bra estetiskt resultat som möjligt.

Tandbro

Om du saknar en eller flera tänder kan dessa ersättas med en fastsittande brokonstruktion. I princip är det som flera konstgjorda kronor ”på rad”.

Implantat

Om du saknar en, eller flera tänder, kan dessa ersättas med implantat. När implantaten är inläkta förankras en krona eller en bro på dessa.

Tandprotes

Saknas flera, eller alla tänder, kan en avtagbar protes vara en bra lösning.

Tandimplantat för dig i Göteborg

Om du saknar en eller flera tänder, kan fastsittande krona eller bro på tandimplantat vara en mycket bra lösning. Behandlingen utförs under lokalbedövning och majoriteten av våra patienter uttrycker efteråt hur smidigt operationen gick till.

 

Första besöket

Vi gör en undersökning och en översiktlig klinisk bedömning. Vi hör oss för om din situation, och din hälsa. Oftast har röntgenbilder skickats med remissen eller så har du varit på underökning separat. Röntgen och/eller datortomografi av käkbenet ger oss en uppfattning om området för implantatet är friskt, har tillräcklig höjd och bredd, information om angränsande känsliga anatomiska strukturer samt var implantatet kan placeras.

Vid avsaknad av ben behöver benvolymen byggas upp innan implantaten installeras. Benuppbyggnaden kan antingen ske med konstgjort ben (vid mindre benförluster) eller med kroppseget ben (från hakan, käkvinkeln eller höften).

Förberedelse inför tandimplantat

Eventuellt behöver käkbenet byggas upp eller saneras från sjukdom, t.ex. avlägsna dåliga tänder eller sjuklig vävnad. Käkbenet behöver därefter oftast läka ut. Hur lång tid detta tar bedöms från fall till fall och kan variera mellan 6 veckor och upp till 9 månader.

Illustration av behandlingen steg-för-steg

1. Tandlös käke innan operation

2. Efter implantatinstallation

Implantaten sitter i käkbenet, under tandköttsnivå. På bilden ses även så kallade distanser anslutna till implantaten sticka upp ovanför tandköttet.

Om förutsättningar finns, ansluts även distanser till implantaten vid samma operation. Fördelen är att du då ej behöver opereras igen. Nackdelen kan vara att då distanserna sticker upp genom tandköttet, kan det försvåra användandet av en temporär protes.

3. Efter inläkning av implantat och distanser

Efter att distanserna har satts på plats, tas det avtryck för framställande av krona/bro.

Käkkirurgi för dig i Göteborg

 

Inför operationen

På operationsdagen ska du äta och dricka som vanligt; det mår man bättre av såväl under som efter operationen.

Om du är tandvårdsrädd eller känner obehag inför operationen, kan vi planera in att du får premedicinering.  Du får då vid ankomst till kliniken tabletter ca 30 – 60 minuter innan operation.

Använd inte smärtstillande tabletter innehållande acetylsalicylsyra (ex. Treo) minst 1 vecka före repektive efter operationen! Dessa påverkar blödningen negativt.

 

Efter operationen

Efter käkkirurgi är smärta och svullnad är en naturlig del av sårläkningen.

Ta smärtstillande regelbundet de 2-3 första dagarna.

Undvik fysisk aktivitet 5-7 dagar efter operationen. Du kan i övrigt jobba som vanligt.

Försök att fortsätta äta och dricka. Kroppen behöver såväl näring som vätska för att läka.

Undvik att spotta och skölja munnen. Den värdefulla sårläkningen kan gå förlorad och blödning istället uppstå.

Vid blödning: Ta det lugnt. Sätt eller lägg dig i högläge och bit på kompress i 60 minuter. Avlägsna den sedan försiktigt.

För telefonnummer och ytterligare information, läs vidare i Informationsblad till dig som ska genomgå en tand- eller cystaoperation.

Tandhygienist

Vår hygienist har lång erfarenhet, bland annat från specialistklinik för parodontologi (tandlossningssjukdomar).
Tandhygienisten är nära knuten i patientbehandlingen och är en given del vid behandling med tandimplantat. Du får hjälp och instruktioner om hur du ska sköta den mycket viktiga egenvården och uppföljningen av implantaten.

 

Du kan även få hjälp med

• Sedvanlig hygienistbehandling, så som avlägsnande av tandsten, puts av fyllningar och överskott.
• missfärgningar av t.ex. té, vin och tobak, kan blästras bort med bikarbonat (s.k. AirFlow, se nedan).
• tandblekning.

Airflow

Med Airflow tar vi bort missfärgningar från te, vin och tobak samt andra ytliga beläggningar.  Metoden ger dig renare och därmed vitare tänder utan att skada dem.

Hur går det till?

En maskin som kan liknas vid en högtryckstvätt för tänderna blåser en tunn stråle av komprimerad luft kombinerad med ett saltpulver som blästrar bort fläckar på tänderna. Tänderna bleks inte, men missfärgningar och beläggningar går bort. Behandlingen tar ca 30 minuter, är helt smärtfri och utan komplikationer. Resultatet håller från 6 månader upp till ett år.

Tänk på!

För att få ett långvarigt resultat ska du vara noga med din munhygien samt så mycket som möjligt undvika sådant som kan missfärga tänderna, t ex tobak, kaffe och viss mat.

Röntgen, CBCT

Kliniken jobbar enbart med digital röntgen. Det ger ökad strålhygien (minskad strålning) och kortare väntan på bilden, som man ser direkt på datorskärmen.

I januari 2013 installerar kliniken CBCT! Docent Agneta Lith arbetar som specialist i oral och maxillofacial radiologi på vår klinik.

CBCT, eller 3D-röntgen som det ofta kallas, är bland de mest avancerade tekniker som finns. Tekniken har en rad fördelar; bilderna tas extraoralt (utvändigt), den ger omfattande översikt av tänder och käkar samt avger mindre strålning än traditionell röntgen.

3D-röntgen sparar tid för både patient och tandläkare. I särskilda fall kan 3D-tomografi vara avgörande för en korrekt diagnos som vore omöjlig att ställa med vanliga röntgenbilder (tex. vid endodonti, smärtutredningar).

En och samma CBCT-maskin kan ta

• Tandbilder extraoralt ifrån
• Panoramabild (översiktsbild med bägge käkar, käkleder, tänder mm)
• Tomografi (skiktröntgen) av tand, del- eller helkäke

Med detta kan vi hjälpa till på ett högkvalitativt sätt, med ett personligt omhändertagande samt förkortad väntetid för såväl patient som behandlare!

Behandling av tandlossningssjukdomar

Endodonti

Endodonti (läran om rotbehandlingar) är en specialitet inom tandvård som syftar till att diagnostisera, förebygga och behandla infektions- och smärttillstånd i tänder (pulpan) och dess omgivande vävnader (bl.a. käkben).

Kariesangrepp, trauma, sprickor och djupa lagningar kan orsaka inflammation i tandpulpa, genom bland annat bakterieläckage. Om pulpan förlorar sin vitalitet (dör), kan bakterieväxt leda till inflammation i käkbenet.

Rotfyllning är en behandling man kan överväga för att behandla tänder med inflammation i pulpan eller käkbenet. Detta som alternativ till tandborttagning.

De tänder som redan är rotfyllda och har ett stift, eller om man av någon anledning inte kan nå rotkanalen, behandlar man genom rotspetsoperation (apikalkirurgi).

Rotkanalsanatomi är mycket varierande från individ till individ och många gånger är det ett komplicerat system. För att kunna behandla komplicerade fall behövs mikroskop. Vår endodontist arbetar med mikroskop när hon utför sina behandlingar.

Hon tar emot remisser för all endodontisk behandling: ortograd rotfyllning, revisionsbehandlingar, retrograd rotfyllning/apikalkirugi, stiftborttagning och behandling av resorptioner. Även smärtutredningar ingår i specialiten och vi tar emot remisser för det.

Allmäntandvård

Självklart klarar vi av vanliga okomplicerade behandlingar men det vanliga är att patientens ordinarie tandläkare gör det mesta och skickar en remiss för en viss specifik behandling.

Finansiering

Försäkringskassan

Kliniken är ansluten och uppkopplad mot Försäkringskassan. Detta för att du direkt ska få rätt andel tandvårdsstöd. Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd.
Hur stort tandvårdsbidraget är beror på hur gammal du är.
Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år. Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar din berättigade ersättning direkt till din tandläkare.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för

50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor. 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor. Referenspriset är det pris som Försäkringskassan beräknar rabatten på. Den verkliga kostnaden varierar från klinik till klinik.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

Läs mer om tandvårdsstöd på Försäkringskassan

Delbetala med Medicalfinance

Hos oss kan du delbetala via  Medical Finance. Läs mer på medicalfinance.nu eller kontakta oss.